Čeští kardinálové a Evropa

přednáška, Pro veřejnost i odborníky
12. 10. 2022 , 17:30
Ústřední knihovna - Klubovna

Veřejnou přednášku doc. Jaroslava Šebka pořádá Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Přednáška se uskuteční 12. 10. 2022 od 17:30 v klubovně Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze.

Téma přednášky se soustředí primárně na čtyři osobnosti českých duchovních, kteří dosáhli kardinálské hodnosti, Josefa Berana (1888–1969), Františka Tomáška (1899–1992), Miloslava Vlka (1932–2017) a Tomáše Špidlíka (1919–2010). Všichni čtyři, vedle toho, že byli významnými českými církevními hodnostáři, tak jejich činnost měla výrazný přesah i do evropského duchovního dění. Josef Beran se po nuceném exilu v Římě účastnil zasedání II. vatikánského koncilu, kde vyzval k objektivnímu zhodnocení významu M. Jana Husa, a stal se symbolem církevní perzekuce ve východním bloku. Koncilu se účastnil i František Tomášek, který přispěl do debaty k ekumenismu, Tomáš Špidlík se jako teolog věnoval přípravě koncepcí pro papeže Jana Pavla II. a Miloslav Vlk se stal prvním východoevropským předsedou Evropských biskupských konferencí, věnoval se ekumenickému evropskému dialogu a patřil k polistopadovým průkopníkům česko-německého dialogu.

Je třeba si rezervovat místo na e-mailové adrese dilna@mlp.cz nebo na telefonním čísle +420 222 113 387. Přednáška je zdarma

Událost je dále na stránkách Městské knihovny v Praze.

Přednáška se koná v rámci cyklu "České dějiny v centru evropských událostí" připraveného u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Přednáškový cyklus České dějiny v centru evropských událostí byl připraven Městskou knihovnou v Praze a Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Klade si za cíl ukázat některé historické události z českých dějin v širších souvislostech, a to zejména v těch případech, kdy dění v českých zemích ovlivňovalo evropský historický vývoj. Cíleně jsou přitom vybrána témata méně otřelá nebo opomíjená. Chronologicky zahrnují historické období od středověku po moderní dějiny. Přednášejícími jsou odborníci z Historického ústavu AV ČR.

Všechny události
přednáška, Pro veřejnost i odborníky
12. 10. 2022 , 17:30
Ústřední knihovna - Klubovna