Demokracie bez demokratů: Meziválečné autoritářské režimy ve střední Evropě

přednáška, Pro veřejnost i odborníky
18. 10. 2022 , 17:30
Ústřední knihovna - Záliv (hala s naučnou literaturou)

Veřejnou přednášku dr. Jana Květiny pořádá Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Přednáška se uskuteční 18. 10. 2022 od 17:30 v hale s naučnou literaturou v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze.

Režimy, které vznikly ve střední Evropě po roce 1918, bývají v českém prostředí často zjednodušeně vnímány jako součást velké fašistické vlny, vedle níž může být československá První republika prezentována jako zářná výkladní skříň demokracie a svobody. Při bližším pohledu na polské, maďarské či rakouské meziválečné systémy lze však snadno zjistit, že se jejich struktura od československého režimu příliš nelišila. Vezmeme-li navíc v potaz Masarykův slavný výrok o demokracii, kterou nelze budovat bez demokratů, je třeba vnímat, že mnohé problémy týkající se stability demokracie zasáhly po roce 1918 právě i Československo. V čem tedy byla, či naopak nebyla meziválečná střední Evropa demokratická? O co usilovali političtí vůdci, kteří v Maďarsku, Polsku a Rakousku odstavili demokracii na vedlejší kolej? A nakolik muselo podobné autoritarizaci čelit i meziválečné Československo?

Je třeba si rezervovat místo na e-mailové adrese dilna@mlp.cz nebo na telefonním čísle +420 222 113 387. Přednáška je zdarma.

Událost je dále na stránkách Městské knihovny v Praze.

Přednáška se koná v rámci cyklu "České dějiny v centru evropských událostí" připraveného u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Přednáškový cyklus České dějiny v centru evropských událostí byl připraven Městskou knihovnou v Praze a Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Klade si za cíl ukázat některé historické události z českých dějin v širších souvislostech, a to zejména v těch případech, kdy dění v českých zemích ovlivňovalo evropský historický vývoj. Cíleně jsou přitom vybrána témata méně otřelá nebo opomíjená. Chronologicky zahrnují historické období od středověku po moderní dějiny. Přednášejícími jsou odborníci z Historického ústavu AV ČR.

Všechny události
přednáška, Pro veřejnost i odborníky
18. 10. 2022 , 17:30
Ústřední knihovna - Záliv (hala s naučnou literaturou)