EN CZ

Ocenění medailí polského ministra školství a vědy "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

Na závěr II. Kongresu českých polonistických a polských bohemistických studií obdržel doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., z Historického ústavu na slavnostním večeru v Anežském klášteře 13. října 2023 z rukou polského státního sekretáře Tomasze Rzymkowského Zlatou medaili polského ministra školství a vědy „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas“. Stříbrnou medaili téhož vyznamenání získal doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc., bývalý zaměstnanec Historického ústavu. Dále obdržel medaili Komisji Edukacji Narodowej doc. PhDr. Roman Baron, Ph.D., z Historického ústavu.

Foto: Jan Plavec, Jan Němeček

Publikováno
20. 10. 2023