EN CZ

9. 1. 2023: konání 2. církevněhistorického kolokvia Od purpurového pláště po režné plátno. Oděv jako přístupová cesta k církevním dějinám

Kolokvium, pořádané Výzkumným centrem pro církevní a náboženské dějiny a Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., se bude konat 9. ledna 2023 od 10:00.

Pozvánka

Úvodní referáty prosloví PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. Diskusi bude moderovat doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Ústředními tématy diskuse budou otázky:

Jakou úlohu má vizualita a kultura oblékání v prostředí křesťanského Západu?
Jak se proměny uvažování o církvi promítaly a promítají do jejího vizuálního vyjadřování?
Proč doba piánské epochy zdůrazňovala vizuální odlišení posvěcených služebníků římskokatolické církve a jakou změnu přinesl II. vatikánský koncil?
Jaké strategie zvolila Církev československá (husitská) a jak je zdůvodnila?
Jakým soudobým výzvám aktuálně čelí tato oblast v církevních i necírkevních institucích, např. muzeích?

Setkání proběhne online formou přes aplikaci Zoom. Odkaz si vyžádejte na e-mailové adrese centrum.cnd@email.cz.

Publikováno
22. 12. 2022