Známý / neznámý středověk

workshop, Pro veřejnost i odborníky
1. 11. 2022
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Týden Akademie věd České republiky – Dny otevřených dveří Historického ústavu AV ČR

Workshop se koná v rámci Týdne Akademie věd České republiky a Dnů otevřených dveří Historického ústavu AV ČR v úterý 1. listopadu 2022 ve dvou termínech, od 11:00 a od 14:00. Akce je určena pro všechny zájemce o historii, studenty a učitele a bude trvat přibližně 90 minut. Je nutná rezervace na e-mailu sekretariat@hiu.cas.cz.

Workshop se formou přednášek a rukodělných ukázek zaměří na představení témat, která se dostávají do výuky dějepisu okrajově. Zaměříme se na všednodenní úkony – údržbu obydlí, zaopatření stravy či oděvu, neboť ze zájmu o dějiny neprávem unikají. Byly to totiž právě tyto činnosti, jež vedly k pokrytí potřeb domácnosti, aby se následně jednotlivci mohli věnovat třeba studiu, diplomacii, obchodu, vojenství aj., s nimiž se v dějepise setkáme naopak pravidelně.

Pozvánka     Program

Přednášející:
doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)
PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (Archeologický ústav, Praha AV ČR)

Akce je výstupem projektu Strategie AV 21, který zpracovává Výzkumné centrum DaR na Oddělení dějin středověku ve spolupráci s Archeologickým ústavem, Praha AV ČR.

Pokud jste tuto akci navštívili, prosíme Vás o zpětnou vazbu v anketě ZDE.

Všechny události
workshop, Pro veřejnost i odborníky
1. 11. 2022
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9