Role exempel v literatuře českých zemí mezi středověkem a raným novověkem

workshop, Pro odborníky
13. 4. 2023
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Workshop Role exempel v literatuře českých zemí mezi středověkem a raným novověkem pořádá Výzkumné centrum Dvory a rezidence, Historický ústav, v. v. i., ve spolupráci s Filosofickým ústavem, v. v. i. Workshop se bude konat 13. dubna 2023 Zasedacím sále Historického ústavu na adrese Prosecká 809/76, Praha 9.

Pozvánka     Program

Pracovní setkání si klade za cíl prohloubit mezioborovou diskusi o problematice významů, přenosů a funkcí exempel v literatuře českých zemí od 13. do 16. století. Pozornost budeme věnovat výchozí tezi, že ve středověku se pomocí exempel předávala primárně v rodinném prostředí moralistní schémata, coby vzory společensky přijatelného chování a hodnot. Opakované vyprávění či rozvíjení exemplových příběhů následně ovlivnilo vznik, formu a obsah různých literárních žánrů, ať už se jednalo o naučná a edukativní díla, příručky nebo mirákula na cestě od středověké epiky k mravoučným příběhům a bajkám. V rámci kulatého stolu se soustředíme i na proměny exempel a jejich funkcí v předbělohorském období; zejména na vliv reformačních hnutí a technologických inovací, které si nárokovaly širší společenský dopad. Vzhledem k tomu, že v českých zemích jsou doložitelná vernakulární exempla (německá, staročeská) již od konce 13. století, pozornost budeme věnovat jejich vztahům s latinskou a vernakulární tvorbou.

Pracovní setkání se zaměří na následující tematické okruhy:

1. Syžety exemplových příběhů, pro něž jsou charakteristické zejména postavy a jejich genderově či jinak definované role, a rovněž diskurz „odlišení dobrého a špatného chování/rozhodování“, včetně jeho transformace v raném novověku.
2. Recepce a adaptace exempel, ve smyslu antických a židovských paralel v křesťanské tvorbě na straně jedné a následně přejímání exempel v katolické a protestantské literární tvorbě; resp. jejich intertextové vztahy, proměny významů a funkcí exempel.
3. Medialita exempel zohlední zejména formáty předávání exempel, včetně jejich ústního tradování.

Kontakty:

doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. (dvorackova@hiu.cas.cz)

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (storchova@flu.cas.cz)

Všechny události
workshop, Pro odborníky
13. 4. 2023
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9