Radikální levice ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933

konference
14. 10. 2021 – 15. 10. 2021
kinosál Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4

Program_CZ      Program_EN

Mezinárodní konferenci pořádá Historický ústav AV ČR spolu s Národním archivem a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity s podporou Strategie AV21 AV ČR, výzkumný program „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.

Pozvánka_CZ     Pozvánka_EN  

V případě pokračování pandemie proběhne konference online, popř. hybridně s možností dálkových vstupů zahraničních a domácích referujících.

Spojení:
autobusová zastávka Chodovec, autobusy č. 115, 125, 136 a 213

Konferenční jazyky:
čeština, slovenština, němčina, angličtina, polština, ruština, (bez překladu)

Všechny události
konference
14. 10. 2021 – 15. 10. 2021
kinosál Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4