Cena Nakladatelství Academia

ocenění
18. 9. 2023

Cena nakladatelství Academia v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace byla udělena 18. září 2023 udělena Mladě Holé a Martinu Holému za kolektivní publikaci Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622), která vzešla ze stejnojmenného grantu (GAČR) řešeného v Historickém ústavu AV ČR.

Více ZDE

Slavnostní vyhlášení na YouTube

Všechny události
ocenění
18. 9. 2023