Středověk jako nekonečná krize?

Autorský tým: Robert Šimůnek – Eva Doležalová – Jaroslav Boubín – Dana Dvořáčková-Malá – Ludmila Luňáková – Petr Sedláček – Eva Semotanová – František Záruba – Jan Zelenka – Josef Žemlička

Východiskem je zamyšlení nad samotným pojmem „krize“ a zvláště pak „krize středověku“, který je konstruktem doby daleko pozdější. Autoři posterů koncipovaných jak v širším, obecnějším rámci, tak i věnovaném specifickým příkladům „krizí“ předindustriální doby, se ptají nejen, jaký v minulosti měl a i dnes má pojem historických „krizí“ význam, jak dalece koresponduje s někdejší realitou, a zda to není jen optický klam při čtení našich pramenů. Vše anomální, a tedy i události a jevy, jež označujeme jako krizové (války, epidemie, živelné pohromy, neúroda ad.), měly větší naději na zaznamenání a zdají se proto být „důležitější“. 

Ke stažení

Historické období

Starší dějiny

Určeno pro

Všechny školy

Formát učebního materiálu

Výstava ke stažení