Moderní dějiny

ISSN 1210-6860 (Print); 2788-3256 (On-line)

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.

Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.

Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Pokyny pro autory

Etický kodex
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Vědecká rada

Jana Burešová (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci); Zdeněk Doskočil (Historický ústav AV ČR); Lukáš Fasora (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity); Jan Hájek (Praha); Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR); Drahomír Jančík (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Michal Pehr (Praha); Andrea Pokludová (Filozofická fakulta Ostravské univerzity); Petr Prokš (Historický ústav AV ČR); Jakub Rákosník (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy); Radka Šustrová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Faculty of History, University of Cambridge); Luboš Velek (Masarykův ústav a Archiv AV ČR); Martin Veselý (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

Mezinárodní vědecká rada

Peter Becker (Institut für Geschichte, Universität Wien); Christiane Brenner (Collegium Carolinum, München); Mark Cornwall (University of Southampton); Frank Hadler (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, GWZO); Dušan Kováč (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava); Piotr Maciej Majewski, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski); Antoine Marès (Université Paris I Pantheón-Sorbonne); Jelena Pavlovna Serapionova (Institut slavjanovedenija, Rossíjskaja akadémija naúk, Moskva)