Experimentální pěstování obilovin 2022–2023

V rámci Výzkumného plánu II. (2022–2029), který se zaměřuje na téma Dvorská domácnost a dvorská společnost, bylo dne 16. 10. 2022 zahájeno pěstování obilovin, jež tvořily základ stravy, poskytovaly textilní vlákna a přinášely četná další využití. Na základě dohody se zkušebním ústavem Gengel, z. ú. byly získány staré odrůdy žita, pšenice dvouzrnky a lnu přadného. Pěstební výzkum bude probíhat v období od podzimu 2022 do podzimu 2023 v prostorách archeoskanzenu Curia Vítkov. 

Výzkumné centrum Dvory a rezidence (DaR) – Oddělení dějin středověku HÚ AV ČR spolupracuje s archeoskanzenem Curia Vítkov již druhým rokem. Záměr se soustředí na experimentální výzkum každodenního života na středověkých sídlech nobility. Zde se jedná konkrétně o stavbu ideální podoby šlechtického dvorce z 2. poloviny 12. století. 

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.

Fotoreportáž „polní výsadba“ z měsíce října 2022

Popisky:
Obrázek č. 1–5: Výsadba žita setého (Křibice) a příprava pole na jarní setí obilovin ze dne 16. 10. 2022
Obrázek č. 6: Oplocený areál experimentální polní plochy 
Obrázek č. 7: Zkušební pěstování žita 2021–2022
Obrázek č. 8: Ukázka sklizně lnu za rok 2022