EN CZ

Výzkumné centrum Dvory a rezidence – Experimentální středověk – fotoreportáž

Výzkumné centrum Dvory a rezidence (DaR) – Oddělení dějin středověku HÚ AV ČR již druhým rokem spolupracuje s archeoskanzenem Curia Vítkov, a to v rámci experimentálního výzkumu každodenního života na středověkých sídlech nobility. Zde se jedná konkrétně o stavbu ideální podoby šlechtického dvorce z 2. poloviny 12. století. Součástí spolupráce je mimo jiné také pěstování různých druhů rostlin; přadných, barvířských nebo zemědělských, které mohly být v této době využívány a dokládají je jak písemné prameny, tak archeobotanické nálezy.

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.

Fotoreportáž „středověké zahrádky“ z měsíce května až července 2022

Popisky:
Obrázek č. 1–3: Středověká experimentální zahrádka v květnu 2022, celkové pohledy
Obrázek č. 4: Rmen barvířský, experimentální zahrádka v červenci 2022
Obrázek č. 5: Sklizeň rmene barvířského 
Obrázek č. 6: Mydlice lékařská v plném květu, experimentální zahrádka v červnu a červenci 2022
Obrázek č. 7–9: Len přadný, experimentální zahrádka v červnu, v červenci, od květenství po zrání tobolek, stav červenec 2022

Foto: Dana Dvořáčková-Malá, Historický ústav AV ČR

Publikováno
15. 7. 2022