EN CZ

Pamětní plaketa České geografické společnosti za mimořádný přínos k rozvoji geografie

Ve středu 17. května 2023 byla udělena pamětní plaketa České geografické společnosti za mimořádný přínos k rozvoji geografie prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc., bývalé ředitelce Historického ústavu AV ČR a přední české historičce a historické geografce, věnující se vývoji historické krajiny a studiu urbanizačních procesů v českých zemích a v evropském prostoru, dějinám kartografie a historické kartografii.

Více ZDE.

Publikováno
18. 5. 2023