EN CZ

Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. získal čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

V pondělí 4. září byl mezi laureáty prestižních ocenění Akademie věd ČR také doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., který získal čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

Doc. Jan Němeček patří k mezinárodní vědecké špičce v oboru politických dějin 20. století. Zaměřuje se zejména na mezinárodní vztahy, na druhou světovou válku a antinacistický a antifašistický odpor. Podílel se na řešení více než dvou desítek domácích i mezinárodních grantových projektů.

Část vědecké kariéry strávil na zahraničních stážích a je nositelem řady ocenění, mj. nejvyšší resortní mediale ministra obrany ČR Zlatá lípa nebo nejvyšší resortní medaile ministra zahraničních věcí ČR Za zásluhy o diplomacii. Jan Němeček je autorem či spoluautorem desítek monografií a zároveň učí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Laudatio pronesl mnohaletý spolupracovník doc. Jana Němečka, pan PhDr. Jindřich Dejmek, DSc. (z Historického ústavu AV ČR).

Více ZDE.

Publikováno
6. 9. 2023