Zwischen Ancien Régime und Moderne. Transformationen der Stadt im „langen“ 18. Jahrhundert

konference, Pro odborníky
24. 5. 2023 – 26. 5. 2023
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

Konference je pořádána Historickým ústavem AV ČR, v. v. i.,  Filozofickou fakultou univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, Institut für Geschichte, Technische Universität Dresden Dresden (ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, p. o.). Bude se konat 24. až 26. května 2023 v Muzeu města Ústí nad Labem.

Program

Cílem mezinárodní vědecké konference je z různých úhlů pohledu diskutovat o projevech sociálních, politických a kulturních změn městského prostředí ve velmi dynamické, v mnoha ohledech převratné epoše mezi koncem 17. a počátkem 19. století.

Všechny události
konference, Pro odborníky
24. 5. 2023 – 26. 5. 2023
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem