Zvířata ve městě

konference, Pro odborníky
5. 10. 2021 – 6. 10. 2021
budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1

40. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a Zoologickou zahradou hl. m. Prahy

Zvířata byla nedílnou součástí života městských aglomerací a metropolí přinejmenším do poloviny 20. století. Cílem konference je zmapovat problematiku soužití zvířat a lidí ve městech, jak se tato koexistence promítala do městské každodennosti, jak přítomnost zvířat ovlivňovala podobu městských domů, ale i jak se odrážela ve stavebních konceptech čtvrtí i urbánních celků. Neméně podstatné je jejich konfliktní střetávání s člověkem, veterinární nemoci a jiná ohrožení a škody, které zvířecí element přinášel. Jde nám o podchycení možností výzkumu existence zvířat ve velkoměstech a jejich role na základě různých druhů pramenů (od archeologického a diplomatického materiálu, kronik, korespondence, normálií, soudních akt, zpráv, veterinárních předpisů, plánů, vizuálních pramenů, až po řadu pramenů hromadné povahy). Na konkrétních příkladech bychom chtěli ukázat možnosti jejich vytěžení, včetně náhledu na danou problematiku z interdisciplinární perspektivy.

Program

Call for Papers_CZ     Call for Papers_EN     Call for Papers_DE

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti a kontaktních údajů na emailovou adresu Marketa.Ruckova@praha.eu nejpozději do 29. září 2021. Počet návštěvníků může být s ohledem na epidemiologickou situaci omezen.

Organisation:

Archiv der Hauptstadt Prag in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät für Humanistische Studien der Karls-Universität, der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně-Universität in Ústí nad Labem, dem Institut für Geschichte und Archivwissenschaft der Pädagogischen Universität in Krakau und dem Zoologischen Garten der Hauptstadt Prag

Zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Tiere ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Aglomerationen und Metropolen. Ziel der Tagung ist es, eine Problematik des Zusammenlebens von Tieren und Menschen in den großen Städten zu erläutern, wie sich diese Koexistenz im städtischen Alltag wiederspiegelte, wie wirkte sich die Anwesenheit von Tieren auf das Erscheinungsbild der Stadthäuser, Stadtviertel und des urbanen Ganzen aus. Ebenso wichtig ist auch ihre konfliktreichen Begegnungen mit dem Menschen, die Veterinärkrankheiten sowie die vielen Bedrohungen und Schäden, die das tierische Element mit sich gebracht hat, zu erwähnen.
Es geht uns darum, die Möglichkeiten der Erforschung der Existenz von Tieren und ihrer Rolle in den Großstädten anhand verschiedener Arten von Quellen zu vermitteln (von archäologischen und diplomatischen Materialien, Korrespondenz, Normalien, Berichten, Veterinärbestimmungen, Plänen, visuellen Quellen bis hin zu einer Reihe von Maß-Quellen). Dabei möchten wir die Thematik möglichst aus einer interdisziplinären Perspektive betrachten.

Die Organisatoren bitten Sie um eine verbindliche Anmeldung und die Zusendung Ihrer Kontaktdaten spätestens bis zum 29. September 2021 an die E-Mail-Adresse: Marketa.Ruckova@praha.eu

Die Anzahl der Tagungsteilnehmer kann aufgrund der epidemiologischen Situation begrenzt werden.

Všechny události
konference, Pro odborníky
5. 10. 2021 – 6. 10. 2021
budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací