Výzvy a aktuální otázky českých slavistických bádání. Jazyk – literatura – historie – archeologie – etnologie – dějiny umění

konference, Pro odborníky
25. 9. 2024 – 26. 9. 2024
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Konference, kterou pořádá Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., a Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou, se bude konat 25. a 26. září 2024 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici (Praha 1).

Cílem konference je otevření diskuse o podobě a směřování české slavistiky, o její tradici a aktuálních konceptech, paradigmatech a metodologických oporách, případně o budoucích tématech výzkumu. To vše v kontextu aktuálního politického dění. Záměrem není pouze sumarizace dosavadních bádání a tradic tohoto oboru, ale rovněž snaha definovat dnešní slavistiku a stanovit tematické okruhy, které je třeba v současné době sledovat. Kromě filologických a historických témat jsou vítána také vystoupení zaměřená na kulturní dějiny, archeologii, dějiny umění, etnologii apod. Konference je pořádána v souvislosti s přípravami XIII. mezinárodního sjezdu slavistů, který v Paříži v srpnu 2025 a blížících se sta let od konání 1. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze v roce 1929.

Call for Papers

Přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče včetně titulů, názvem jeho pracoviště či vysílající instituce, názvem a jazykem příspěvku a jeho anotací v délce do 600 znaků zasílejte do 30. 6. 2024 na vlcek@brno.avcr.cz.

Jednací jazyky: čeština a další slovanské jazyky; angličtina

Všechny události
konference, Pro odborníky
25. 9. 2024 – 26. 9. 2024
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1