Výběrové řízení - ředitel pracoviště

výběrové řízení
14. 12. 2021 – 31. 1. 2022

Rada Historického ústavu Akademie věd ČR (HÚ AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ŘEDITEL PRACOVIŠTĚ

Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2027

Požadavky:
•   svéprávnost,
•   bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
•   vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti HÚ AV ČR,
•   významné tvůrčí výsledky v oblasti historie, příp. příbuzných disciplín,
•   organizační schopnosti a manažerské zkušenosti doložené praxí,
•   aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
•   morální bezúhonnost,
•   splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.). 

K přihlášce v českém nebo anglickém jazyce přiložte:
•   strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe,
•   doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a vědecké kvalifikaci,
•   seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
•   koncepci řízení pracoviště a směřování jeho další činnosti,
•   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
•   čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.
Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.          

Přihlášky musí být doručeny na sekretariát HÚ AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 nejpozději do 31. ledna 2022 do 15 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení ředitel.

Všechny události
výběrové řízení
14. 12. 2021 – 31. 1. 2022

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací