Věnná města českých královen

konference, Pro odborníky
19. 10. 2022
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465

Konference, kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, je výstupem projektu NAKI II Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), č. DG18P02OVV015. Mimo jiné bude prezentovat výzkum specifické problematiky věnných měst českých královen včetně představení dalšího z cílů projektu, monografie Věnná města českých královen.

Pozvánka     Program

Instituce královských věnných měst se začala utvářet počátkem 14. století, prošla složitým vývojem a svého vrcholu dosáhla v období pozdního středověku. Věnná města se stala nejen zdrojem příjmů královen, ale v případě Hradce Králové a Mělníku na čas sídlem některých z nich. S nástupem raného novověku došlo k uvolnění osobního vztahu královen (císařoven) se svými městy a věnná města poté plnila hlavně roli ekonomickou. České národní obrození, které s sebou přineslo nejen rozvoj národní identity, ale i regionálního povědomí, vzpomínku na proslulost a význam věnných měst znovu oživovalo. Živá vzpomínka na věnná města i jejich historickou roli dnes přispívá k udržení regionálního historického vědomí a sbližuje moderní současnost s minulostí. Věnná města přitom zůstávají aktuálním badatelským tématem.

Všechny události
konference, Pro odborníky
19. 10. 2022
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465