Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století

konference, Pro veřejnost i odborníky
14. 9. 2023 – 15. 9. 2023
Národní archiv, Kongresový sál, Archivní 2257/4, Praha 4

Historický ústav AV ČR, v. v. i., si Vás společně s Národním archivem, Filozofickou fakultou UK a Filozofickou fakultou Jihočeské Univerzity dovolují pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude konat ve čtvrtek–pátek 14./15. 9. 2023 v Kongresovém sále Národního archivu (Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4).

Těšíme se na setkání, výborné příspěvky, diskusi.

Program

V roce 2023 uběhne 50 let od ropné krize 1973, která přinesla průmyslově vyspělým evropským státům, s odstupem a v návaznosti na hospodářské problémy SSSR pak i zemím středovýchodní Evropy v rámci sovětského bloku, poznání o zranitelnosti jejich ekonomického blahobytu a bezpečnosti, jakož i uvědomění si kritické závislosti na dodávkách energosurovin a klíčového významu dostupných a levných energií pro udržení sociální soudržnosti, bezpečnosti států a odolnosti společnosti. Oba společenské systémy reagovaly různě. Průmyslově vyspělý svět se dokázal vyrovnat s hlubokou energetickou krizí způsobenou vysokým zvýšením cen ropy, zatímco v sovětském bloku, paradoxně v důsledku „odloženého zvýšení cen“, došlo k prohloubení krizových stavů, které po půldruhé dekádě společně s dalšími faktory, polovičatými hospodářskými reformami, rostoucí nefunkčnosti systému vedly ke kolapsu reálného socialismu. Obdobné potíže však příležitostně či dlouhodobě trápily jednotlivé státy Evropy rovněž v minulosti v závislosti na dobově používaných technologiích a dostupnosti základních zdrojů paliv a energií. Zároveň se však jednalo o příležitosti k vzájemné výpomoci a následně spolupráci a integraci při řešení těchto obtíží. Bylo tomu tak nehledě na vládnoucí politický systém.

Cílem konference je prezentovat a diskutovat příspěvky o vývoji problematiky zajištění paliv a energií v průběhu 20. století ve středu Evropy, a prozkoumat souvislosti energetiky, bezpečnosti, zájmů (podnikatelů, společnosti i států) a politiky v různých společenských systémech.

Pozvánka

Kontakt a registrace: david.hubeny@nacr.cz

Konferenční jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina a ukrajinština (bez překladu)
 

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
14. 9. 2023 – 15. 9. 2023
Národní archiv, Kongresový sál, Archivní 2257/4, Praha 4