Pohromy a katastrofy v dějinách: utrpení, poučení a resilience. Možnosti výzkumu

workshop, Pro odborníky
15. 5. 2024
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Workshop Pohromy a katastrofy v dějinách: utrpení, poučení a resilience. Možnosti výzkumu se bude konat na Historické ústavu AV ČR 15. května 2024.

Program

Náš workshop navazuje na aktivity řešené v rámci programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Rádi bychom zde představili část výzkumů vzniklých v rámci projektu a zároveň nabídli prostor pro další zájemce a badatele zabývající se pohromami, katastrofami a dalšími nouzovými situacemi (emergencies). Vzhledem k transdisciplinárnímu potenciálu rádi uvítáme příspěvky založené jak na metodách historických věd, tak dalších oborů (přírodní a technické vědy, sociologie, antropologie atd.). Cílem je ukázat jednak náchylnost společností k různým druhům pohrom a katastrof, jednak poukázat na možnosti jejich zkoumání. Rovněž lze prezentovat jakékoliv výsledky vzniklé s podporou Strategie AV21 Město jako laboratoř změny.

Více informací v přiloženém Call for Papers.

Call for Papers

Prosíme zájemce o účast s posterem pasivní účast, aby se nahlásili nejpozději do 8. května 2024.

Všechny události
workshop, Pro odborníky
15. 5. 2024
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9