Pedagogizace v utváření osobní / kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče

konference, Pro odborníky
23. 6. 2022 – 24. 6. 2022
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1 (případně on-line)

Mezinárodní konferenci pořádají Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. (Centrum pro dějiny vzdělanosti), Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Technische Univeristät Dresden, Universita di Foggia.

Program_EN_CZ_DE

Konference si klade za cíl rekonstruovat a analyzovat význam pedagogické vědy, institucí výchovy a vzdělávání v procesech utváření osobní identity člověka a v rozvoji profesní identity pedagogů (žen i mužů), zkoumat „alternativní“ postupy a prostředky i to, jak k nim docházelo, či kdo byl hlavním aktérem procesů i změn.  Konference se zaměří na roli osobností a institucí (univerzitní i neuniverzitní), bude tematizovat a analyzovat „pedagogizující“ význam i vývoj pedagogické vědy ii její postavení v „hybridním“ prostředí vědeckého života v otázce utváření osobní a profesní pedagogické identity. Chceme kriticky rekonstruovat pedagogickou úlohu spolkových, osvětových, sociálně-i speciálně pedagogických, a dalších organizací určujících jak socializační procesy při utváření osobní identity člověka, tak i profesní postupy v rámci pedagogické profesionalizace konce 19. a první poloviny 20. století. Zajímají nás rovněž změny tzv. druhé vlny této profesionalizace v 70. a 80 letech 20. století v rozděleném světě i utváření pedagogické identity v době globalizace a v rámci vzdělávacích a výchovných procesů, jež probíhají hybridně (fyzicky i digitálně).

Cíle konference
Konference klade otázky na aktéry, osobnosti, instituce, procesy: 

  • jak spoluurčovaly a spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti, osvěty a sociálně pedagogické péče procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní a profesní identity a procesy společenské a kulturní integrace/dezintegrace
  • jakými prostředky, postupy podporovali/znemožňovali jednotliví pedagogičtí aktéři (jednotlivci či spolky, vzdělávací/vědecké či osvětové instituce aj.) utváření moderní a postmoderní osobní i kolektivní (profesně pedagogické) identity člověka

Call for Papers_CZ

Anotace příspěvků (max. 1 800 znaků) zasílejte do 14. 2. 2022 na adresu tomas.kasper@tul.cz
Do 1. 4. 2022 obdržíte vyrozumění o výsledku posouzení abstraktu a další informace ke konání konference.

Konferenční jazyky:
angličtina, čeština, němčina

Všechny události
konference, Pro odborníky
23. 6. 2022 – 24. 6. 2022
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1 (případně on-line)