„Nemohu se upamatovati.“ Důkazy a důkazní prostředky v soudních procesech v Československu s nacistickými válečnými zločinci

konference, Pro odborníky
7. 12. 2023
Památník Zámeček v Pardubicích

Konference "Důkazy a důkazní prostředky v soudních procesech v Československu s nacistickými válečnými zločinci", pořádaná Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Památníkem Zámeček, se bude konat 7. prosince 2023 od 10.00 do 16.00 v Památníku Zámeček v Pardubicích.

Program

Konference a z ní vycházející publikace se budou zaobírat důkazy a důkazními prostředky, které byly využity v procesech s válečnými zločinci na území Československé republiky. Variabilita prostředků, které vedly k právoplatnému odsouzení pachatelů, se proměňovala v závislosti na čase a politickém prostředí Československé republiky v letech 1945-1948, 1948-1989 a po roce 1989.

Především důkazy holocaustu a hromadných vražd civilistů, jejich obrazové a písemné zachycení, využití a prezentace při soudních procesech, mediálních a politických kampaních vytváří společnou paměť. Přiřazení konkrétního důkazu ke konkrétnímu pachateli tvoří propojení viny a trestu, které je možné vizualizovat a vysvětlit jejich právní, etickou a historickou podstatu.

Kontaktní informace: zamecek@zamecek-memorial.cz

Konferenční jazyky: čeština, angličtina

Všechny události
konference, Pro odborníky
7. 12. 2023
Památník Zámeček v Pardubicích