Naše někdejší krize: Sociální interakce preindustriální společnosti v „krizových dobách“

workshop, Pro veřejnost i odborníky
19. 10. 2021
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 (budova Filosofického ústavu AV ČR)

Workshop pořádá Historický ústav AV ČR s podporou výzkumného programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století.

Program

Východiskem workshopu je zamyšlení nad samotným pojmem „krize“ a zvláště pak „krize středověku“, jenž je konstruktem doby daleko pozdější, středověk samotný pojem „krize“ v žádném slova smyslu neznal. Předmětem diskuse budou také otázky, jaký význam v minulosti měl a i dnes má pojem historických „krizí“, jak dalece koresponduje s někdejší realitou, a zda to není jen optický klam při čtení našich pramenů? Vše anomální, a tedy i události a jevy, jež označujeme jako krizové (války, epidemie, živelné pohromy, neúroda ad.), měly větší naději na zaznamenání a zdají se proto být „důležitější“? Ke slovu přichází „krize“ jako výkladový model dlouhodobého vývoje společnosti – ptáme se, zda i v tomto případě se nejedná o projekci moderní zkušenosti do dávné doby.

Všechny události
workshop, Pro veřejnost i odborníky
19. 10. 2021
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 (budova Filosofického ústavu AV ČR)

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací