Krajinami proti času

konference, Pro veřejnost i odborníky
18. 5. 2022
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2

18. historickogeografickou konferenci pořádá Výzkumné centrum historické geografie spolu s Komisí pro historickou geografii a Sekcí historické geografie a enviromentálních dějin ČGS.

Upozornění:
Konference původně plánovaná na 26. ledna 2022 se uskuteční v náhradním termínu ve středu 18. května 2022.
Všichni již zaregistrovaní účastníci budou automaticky přeregistrování na nový termín.
Možnost registrace dalších zájemců, ať už s posterem nebo jen s účastí, bude též prodloužena.

Program

Krajina má svoji vlastní dynamiku, v horizontu desítek až stovek let v ní probíhají změny způsobené jak přírodními procesy, tak lidskou činností. Podoba krajin v různých časových horizontech je do určité míry zachována díky větším či drobnějším stopám i rozsáhlejším vrstvám, které mohou odborníci různými metodami poodhalit a rekonstruovat. Součástí vývoje krajin však mohou být i zcela zásadní proměny, v jejichž důsledku se pro mnohé z velké části či zcela ztrácí původní charakter krajiny. Krajina tak může ztratit svoji identitu, svoji „paměť“. Změny, které se dotkly rozsáhlých území v různých historických obdobích, vždy vedly k významným změnám životního prostředí a výrazně se zapsaly do paměti krajiny i společnosti. Zpravidla také byly následovány fází reflexe, připomínání a diskuse příčin a důsledků proběhlých krajinných změn.

Pozvánka

Všichni účastníci konference (referenti i posluchači) jsou povinni dodržovat protiepidemická opatření platná k datu konání konference.

Termíny pro přihlášení: 31. 10. 2021 pro příspěvky; 9. 1. 2021 pro postery

Registrace účastníků (pasivních i aktivních):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6rEjv8dh-z3v7XwGvla_iPlwezfLXkctjAbuL1Lxt5fGGhQ/viewform

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
18. 5. 2022
Velká geologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2