Josef Jungmann: Od jazyka k identitě

konference, Pro odborníky
19. 9. 2023 – 21. 9. 2023
Zámek Lužany, Lužany 1; Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha

Mezinárodní konferenci s titulem Josef Jungmann: Od jazyka k identitě k 250. výročí narození Josefa Jungmanna pořádají Historický ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum a Matice česká. Akce se bude konat od 19. do 21. září 2023 nejprve v zámku Lužany a poté v Národním muzeu. Konference se koná pod záštitou RNDr. Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu ČR, prof. MUDr. Mileny Králíčkové, rektorky Univerzity Karlovy, a prof. RNDr. Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR.

Dílo Josefa Jungmanna (1773–1847) se stalo jednak veřejným místem české paměti, jednak předmětem opakujících se diskusí o identitě. Konference se při příležitosti 250. výročí  Jungmannova narození vrací k novému zhodnocení tohoto odkazu a studiu Jungmannovy role při "národní kultivaci kultury" v epoše romantického nacionalismu v Evropě. Jungmanna jakožto klíčovou osobnost etnolingválního programu moderního českého národa představí jako dobový syntetický typ na prahu moderny jednak ve vztahu ke starší češtině a české minulosti, jednak k soudobým evropským kulturním a obecně intelektuálním proudům, v jejichž rámci svoji představu o Češích a Češkách utvářel. Pozornost věnuje jak Jungmannovým hlavním pracím jako Slovníku, překladům či publicistice, tak i komunikačním sítím, v nichž se jeho dílo aktualizovalo a dále upevňovalo.

Více na webových stránkách konference

Všechny události
konference, Pro odborníky
19. 9. 2023 – 21. 9. 2023
Zámek Lužany, Lužany 1; Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha