Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu

seminář, Pro odborníky
20. 4. 2023 , 09:00
Národní technické muzeum, přednáškový sál, Kostelní 42, Praha 7

Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu, pořádaný Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Národním archivem, se koná 20. dubna 2023 v přednáškovém sále Národního technického muzea. Akce je uspořádána pod záštitou Mgr. Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Program

V základním i aplikovaném výzkumu jsou v mnoha oborech stále intenzivněji využívány historické mapy ve smyslu mapových rekonstrukcí a 3D modelů, v rámci výsledků výzkumu označované jako specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Tyto mapy mají ve vztahu k soudobé nekomerční i komerční kartografické tvorbě svá specifika, především s ohledem na využití transdisciplinárních metod a poznatků mnoha humanitních, přírodovědných i technických oborů. Nezbytná je přitom úzká spolupráce s kartografy, geografy a GIS pracovníky. Na široké škále příkladů, zejména z projektů NAKI, budou představeny přínosy a uplatňování Nmap, ale také možnosti a úskalí jejich tvorby.

Kontakt: mocickova@hiu.cas.cz

Všechny události
seminář, Pro odborníky
20. 4. 2023 , 09:00
Národní technické muzeum, přednáškový sál, Kostelní 42, Praha 7