Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století

konference, Pro odborníky
4. 10. 2022 – 5. 10. 2022
Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1

41. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Program

Primátorská funkce navazovala na historickou tradici i v moderních dějinách městské správy. Představitelé města byli v různých obdobích vybaveni rozdílnou pravomocí. Řada z nich překročila rámec pouhé formální reprezentace města a stala se aktivními tvůrci městské politiky. Dokázali prosadit vize či konkrétní politické programy a iniciovat rozšiřování měst, jejich bytovou výstavbu, budování moderní infrastruktury, realizovat velkorysou sociální politiku či podpořit kulturní rozvoj měst. Byli schopni reprezentovat města i za hranicemi země a otevřít městskou politiku zahraničním kontaktům a zkušenostem. Někteří z nich vstupovali souběžně s výkonem funkce i do celozemské politiky. Pro jiné se teprve vedoucí funkce ve městě mohla stát odrazovým můstkem do politiky celostátní. Na naší konferenci bychom se chtěli zaměřit zejména na ty osobnosti v čele velkoměst v 19. a 20. století, které podstatně ovlivnily jejich vývoj a v jejich historii zanechaly výraznou, byť mnohdy kontroverzní stopu. Opomenuty by neměly zůstat ani osoby v pozadí městské politiky, které ať už z titulu konkrétní funkce ve správě měst či pouze v neformálním postavení ovlivňovaly směřování městské politiky a osobnosti primátorů často zastínily. 

Call for Papers_CZ

Organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti a kontaktních údajů na emailovou adresu Marketa.Ruckova@praha.eu nejpozději do 29. září 2022

Jednací jazyky konference:
Čeština, němčina, angličtina. Simultánní tlumočení v českém a německém jazyce je zajištěno.

Všechny události
konference, Pro odborníky
4. 10. 2022 – 5. 10. 2022
Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1