Existovala alternativa? Československo-sovětská smlouva 1943 v kontextu domácí i světové politiky

konference, Pro odborníky
12. 12. 2023
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Centrum právněhistorických studií jako společné pracoviště Historického ústavu AV ČR, v. v. i., a Právnické fakulty UK připravuje konferenci s názvem "Existovala alternativa? Československo-sovětská smlouva 1943 v kontextu domácí i světové politiky" k blížícímu se 80. výročí podepsání československo-sovětské smlouvy, jež zásadním způsobem ovlivnila směřování střední i východní Evropy po 2. světové válce. Konference bude uspořádána v rámci Centra právněhistorických studií 12. 12. 2023 v jednacím sále Historického ústavu AV ČR v Praze na Proseku.

Program

Konference bude mít klasické rozvržení do tří sekcí: 

  • zahraničněpolitická (gesce: Historický ústav AV ČR)
  • vnitropolitická (gesce: Historický ústav AV ČR)
  • právní sekce (gesce: Právnická fakulta UK).

Akce by měla odhalit, k jakým posunům v bádání v rámci daného tématu došlo za uplynulé desetileté období, tj. od minulé konference (viz níže), jak byla tato problematika nově tematizována (také v souvislosti s novým rusko-ukrajinským konfliktem), případně v čem jsou stále rezervy. Mezi hlavní předpokládané osy této tematizace lze zařadit například úlohu slovanství, mezinárodního komunistického hnutí po zrušení Kominterny, komparaci s dalšími zeměmi a jejich exilovými reprezentacemi za druhé světové války, dopad smlouvy na československou vnitropolitickou scénu v domácím i zahraničním odboji i v protektorátní politice, její odraz ve světové politice, reflexi a komparaci v oblasti mezinárodního práva aj. 

Konference by měla navázat na konferenci stejných organizátorů, která byla před 10 lety završena kolektivní monografií (aktuálně rozebranou, jen volně ke stažení na webu Historického ústavu).

Publikování příspěvků se předpokládá po recenzním řízení v monotematickém čísle časopisu Moderní dějiny (2024/2).

Jednací jazyky konference: čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština

Všechny události
konference, Pro odborníky
12. 12. 2023
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9