Družstva, družstevní elity a politika ve střední Evropě 2. poloviny 19. a první poloviny 20. století

sympozium, Pro odborníky
10. 2. 2022 – 11. 2. 2022
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Mezinárodní vědecké sympozium pořádají Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. a Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Plánované sympozium se zaměří na družstva v jejich celistvosti, neboť role ekonomické a sociální de facto nelze oddělit od jejich přesahů kulturních, nacionálních, politických a jiných. Zásadní význam má v tomto ohledu pátrání po roli společenských elit (na místní, regionální i národní úrovni) při zakládání a vedení družstev. Družstva jsou tedy vnímána jako zájmové instituce, které ve veřejném prostoru překračují svá původní určení. Vstupují do širšího pole sociálně-kulturního působení, interagují zde s veřejnou správou a ocitají se v gravitačním poli politiky. Spektrum projevů vzájemných vazeb družstev a politických subjektů je značně široké a zahrnuje fenomény lobbingu, zařazování družstev do systému zájmových organizací politických stran (spolu s odbory, tělovýchovami, spolky apod.), prorůstání družstevních a politických elit atd. Vedle prohloubení poznání vývoje družstevního hnutí chce sympozium přispět porozumění jeho širokospektrálních sociálně ekonomických rolí a v neposlední řadě napomoci jeho objektivnějšímu vnímání. To dodnes trpí nánosy období státního socialismu, ale i mnohými neúspěchy družstevní transformace 90. let minulého století.

Call for Abstracts_CZ

Abstrakty příspěvků o maximálním rozsahu 200 slov zasílejte do 8. 11. 2021 na e‑mailovou adresu slavicek@hiu.cas.cz.

Jednací jazyky sympozia:
čeština, angličtina

Všechny události
sympozium, Pro odborníky
10. 2. 2022 – 11. 2. 2022
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací