Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže

konference, Pro odborníky
19. 6. 2023 – 20. 6. 2023
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1

Obavy, nedostatek, nouze (nejen ta dnešní energetická), válka, epidemie, ale i pomoc, solidarita, naděje a podpora – tyto pojmy dominují v posledních dvou letech v širším společensko-politickém, kulturním, historickém i odborně pedagogickém diskurzu. Pandemická koronavirová krize a válečné události na Ukrajině radikálně a rychle prověřily naše jistoty ohledně úspěšného a stabilního sjednocování Evropy, ohledně našich schopností vzájemného naslouchání, poznávání a překonávání mnohých výrazných odlišností a rozporů, daných hospodářsky, kulturně, historicky. Ukázalo se prakticky „přes noc“, jak křehká je stabilita a mír, jak zranitelná je demokracie a jak nutné je hodnoty otevřenosti, humanity, pomoci, sounáležitosti chránit a podporovat v 21. století. „Dítě v časech nouze a naděje“ je tématem konference Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Historického ústavu Akademie věd ČR a evropských univerzit, která se bude konat 19. a 20. června 2023 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze. Konference chce poukázat na složitost ve vyrovnávání se s válečnými hrozbami, sociálně-kulturními výzvami, ale i s tělesnými, psychickými, sociálními handicapy dětí ve výchově a vzdělávání – jak v historické reflexi, tak i v současné pedagogické diskusi.

Program

Konference se ptá, jakými pedagogickými, legislativními, institucionálními způsoby a prostředky dokázali aktéři (jednotlivci i skupiny: vychovatelé, učitelé, sociální pedagogové, lékaři, psychologové, rodiče, církev, národní i odborné spolky, občanská uskupení či instituce moderního státu), „přečíst“, reagovat a čelit hrozbám válečných útrap, epidemií, nemocí, dopadům sociálních, hospodářských, kulturních či environmentálních krizí a migračních procesů znamenajících ohrožení psychického, fyzického, sociálního, „mravního“ zdraví dětí a mládeže, respektive společnosti. Konference se snaží poukázat na ideové, náboženské, politické a kulturní vlivy, které určovaly diskurz a snahy o fyzické i psychické zdraví dítěte a „péči o dítě“, ať se opíraly o vědecká, náboženská, politická či ideologická východiska a problematiku nahlížely jak v rozvoji speciálně pedagogických institucí, tak i v prosazování inkluzivně pedagogických přístupů.

Z konference je plánováno vydání odborné publikace či publikování příspěvků ve vědeckém odborném časopise Historia scholastica (po úspěšném recenzním řízení).

Všechny události
konference, Pro odborníky
19. 6. 2023 – 20. 6. 2023
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1