Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť

konference, Pro veřejnost i odborníky
20. 10. 2022 – 21. 10. 2022
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Historický ústav AV ČR a spolek Antikomplex pořádají ve dnech 20. a 21. října 2022 fórum Dějiny ve veřejném prostoru III. Globální paměť

Třetí ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru se zaměřuje na světový rozměr paměti. Paměť chápeme jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Jak klimatická krize mění naše představy o budoucnosti i minulosti? Jaká témata z českých dějin se dočkala filmového či jiného zpracování pro světové publikum? Co mají společného a v čem se liší historické kontroverze v zahraničí a v Česku? Jak si v tomto kontextu vede české školství? Cílem konference není poměřovat „české“ přístupy se „světovými“ trendy, nýbrž popsat vztahy, které českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami propojují s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

Pozvánka     Program

Pro účast na konferenci je nutná registrace na webových stránkách události.

Informace o konferenci je dále možné najít i na Facebooku.

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
20. 10. 2022 – 21. 10. 2022
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7