Církevněhistorická kolokvia III: Co jsou církevní dějiny? Problematika teoreticko-konceptuálního uchopení církevních dějin

kolokvium, Pro veřejnost i odborníky
14. 2. 2024 , 10:00
online přes Zoom

Církevněhistorická kolokvia pořádaná Výzkumným centrem pro církevní a náboženské dějiny v online formě jsou setkáním odborníků i širší veřejnosti se zájmem o výzkumné a konceptuální otázky církevních i náboženských dějin za účelem poučené diskuse. Třetí církevněhistorické kolokvium, které se uskuteční 14. února 2024 od 10:00 online přes Zoom, se bude věnovat teoreticko-metodologické otázce uchopení církevních dějin jako disciplíny, jež může být z různých perspektiv vnímána různě. Historikové a archiváři mají zpravidla pocit, že určujícím faktorem církevních dějin je výhradně objekt jejich zájmu (tedy církevní struktury, církevní správa, klérus a jeho jednotliví zástupci v dějinách). Teologové nezřídka vnímají církevní dějiny jako svého druhu teologickou disciplínu, jež jim pomocí historické perspektivy pomáhá zodpovědět si otázky z oblasti dogmatiky, eklesiologie či dokonce pastorační teologie. V závislosti na účelu studia mohou církevní dějiny sloužit jako apologetický materiál konfesní identity, ale i jako pole ekumenického rozhovoru a cesta společného hledání jádra křesťanství. Těmito a mnoha jinými tématy by se mělo zabývat kolokvium, jehož úvodní referáty přednesou doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (FF UK) a ThDr. Martin Dekarli, Th.D. (FF UHK)​.

Pozvánka

Odkaz si vyžádejte na e-mailové adrese centrum.cnd@email.cz.

Všechny události
kolokvium, Pro veřejnost i odborníky
14. 2. 2024 , 10:00
online přes Zoom