Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

ocenění
4. 9. 2023

V pondělí 4. září byl mezi laureáty prestižních ocenění Akademie věd ČR také doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., který získal čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

Doc. Jan Němeček patří k mezinárodní vědecké špičce v oboru politických dějin 20. století. Zaměřuje se zejména na mezinárodní vztahy, na druhou světovou válku a antinacistický a antifašistický odpor. Podílel se na řešení více než dvou desítek domácích i mezinárodních grantových projektů.

Část vědecké kariéry strávil na zahraničních stážích a je nositelem řady ocenění, mj. nejvyšší resortní mediale ministra obrany ČR Zlatá lípa nebo nejvyšší resortní medaile ministra zahraničních věcí ČR Za zásluhy o diplomacii. Jan Němeček je autorem či spoluautorem desítek monografií a zároveň učí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Laudatio pronesl mnohaletý spolupracovník doc. Jana Němečka, pan PhDr. Jindřich Dejmek, DSc. (z Historického ústavu AV ČR).

Více ZDE.

Všechny události
ocenění
4. 9. 2023