Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

ocenění
13. 6. 2022
Vila Lanna (V Sadech 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)

V pondělí 13. června 2022 byla udělena čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Svatavě Rakové, CSc., přední české historičce, překladatelce a editorce, věnující se dějinám raně novověkého vývoje severoamerického kontinentu a bývalé ředitelce Historického ústavu AV ČR.

Laudatio, ve kterém shrnul přínos vědecké práce prof. Svatavy Rakové pro českou historiografii, pronesl prof. Václav Bůžek.

Medaile byla předána předsedkyní Akademie věd ČR prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc. a místopředsedou Akademie věd ČR Mgr. Ondřejem Beránkem, Ph.D. v reprezentativních prostorách vily Lanna.

Více zde:
https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Vynikajici-osobnosti-ceske-vedy-si-prevzaly-oceneni-Akademie-ved-CR/

Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Všechny události
ocenění
13. 6. 2022
Vila Lanna (V Sadech 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)