Česko-slovenské dějiny ve výuce

seminář, Pro veřejnost i odborníky
19. 10. 2022
Muzeum města Prahy, Dům u Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město

Mezinárodní vědecký seminář pořádá Česko-slovenská komise historiků ve spolupráci s Muzeem města Prahy, Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. a katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Liberci.

Program

Vědecký seminář „Česko-slovenské dějiny ve výuce“ je věnován didaktickým problémům souvisejícím s výukou česko-slovenských dějin 20. století. Zaměřuje se na interpretaci vztahů Čechů a Slováků v učebnicích, které byly vydány v různých politických režimech (první republika, slovenský stát), či ve vysokoškolské výuce. Současně soustředí pozornost na nejnovější didaktické postupy využívané při výuce moderních česko-slovenských dějin (otázky výběru učiva, návaznost na aktuální výzkumné trendy v historické vědě, problematika výstavnictví aj.).   

Všechny události
seminář, Pro veřejnost i odborníky
19. 10. 2022
Muzeum města Prahy, Dům u Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město