"Bylo by nedůstojné, aby tak velká paní cestovala sama." Průvod nevěsty a ženicha - netradiční dvůr na cestách 15. a 16. století

přednáška, Pro odborníky
9. 2. 2023 , 13:00
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Výzkumné centrum Dvory a rezidence, Oddělení dějin středověku a Historický ústav Akademie věd ČR si Vás dovolují pozvat na přednášku "Bylo by nedůstojné, aby tak velká paní cestovala sama." Průvod nevěsty a ženicha - netradiční dvůr na cestách 15. a 16. století dr. Patrika Paštrnáka z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se uskuteční dne 9. 2. 2023 ve 13:00 v jednacím sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9.

Pozvánka

Středověké a raně novověké panovnické dynastie uzavíraly četné sňatkové aliance. Aby se takové sňatky vůbec uskutečnily, budoucí manželka nebo manžel museli cestovat do jiné země. Tyto cesty nebyly jen tzv. fyzickým přesunem, ale aktem pečlivé choreografie, který se netýkal pouze vládnoucí dynastie, neboť svou šíří rezonoval napříč celou společností. Jeden ze způsobů, jak se mohla tohoto aktu zúčastnit širší společnost, představoval tzv.svatební průvod – dvůr – čítající stovky, ba tisíce urozených i neurozených žen a mužů. Jak takový dvůr fungoval, jaká byla jeho struktura? Kdo se mohl stát členem a co jednotlivce k účasti motivovalo? Jaké problémy se pojily s organizací a vedením takto mnohočetné skupiny lidí?

Na základě různých typů pramenů ze střední Evropy a Itálie představí tato přednáška hlavní kontury tohoto zvláštního – netradičního dvora v 15. a 16. století.

Patrik Paštrnák působí jako postdoktorand na Katedře historie Filozofické fakulty UPOL, kde se zaměřuje se dějiny monarchie, dynastie a královny (queenship studies) v pozdním středověku a raném novověku. Vystudoval historii a latinskou filologie na FF UPOL (Mgr.), medievistiku na CEU v Budapešti (M.A.) a získal doktorát (Dr. Phil.) na New College v Oxfordu.

Kontakt DaR: doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. (dvorackova@hiu.cas.cz)

Všechny události
přednáška, Pro odborníky
9. 2. 2023 , 13:00
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9