400 anniversarium provinciae Bohemiae Societatis Jesu 1623 – 1773 – 2023

konference, Pro odborníky
21. 9. 2023 – 23. 9. 2023
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 676/3, Praha 6

Konferenci pořádají Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Katholieke Universiteit Leuven, Universität Hamburg, Ludwig Boltzmann Institut – Neulateinische Studie a Archivum Romanum Societatis Iesu. Záštitu převzala česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Program

Dne 23. září 1623 odeslal řádový generál Mutius Vitelleschi do Prahy list, ve kterém deklaroval zřízení nové provincie Bohemia. Připravovaná konference je věnována rozvoji, stagnaci i zániku české provincie tzv. starého Tovaryšstva, tedy létům 16231773 se smysluplnými přesahy. Chce provincii představit především v kontextu rozvoje řádu v raně novověké Evropě v 17. a 18. století. Do centra pozornosti chce postavit zejména ta badatelská témata, která ukáží fungování celé provincie i jejích jednotlivých členů v řádu jako celku a specifika provincie ve srovnání s jinými, zejména těmi, které udržovaly s českou provincii užší vztahy (Austria, Germania Superior, Gallo-Belgica, Flandro-Belgica). 

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, případně čeština

Všechny události
konference, Pro odborníky
21. 9. 2023 – 23. 9. 2023
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 676/3, Praha 6