12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky

konference, Pro odborníky
20. 9. 2022 – 22. 9. 2022
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Už podvanácté od vzniku Československa se v září 2022 uskuteční profesní zasedání českých (československých) historiček a historiků, aby byla diskutována aktuální témata historického výzkumu a jeho významu pro život společnosti a vzdělávání. I na jeho letošním programu se významně podílejí či spolupodílejí pracovníci Historického ústavu AV ČR, a to jak svolavatelé hlavních zasedání či volných kongresových panelů, tak i jako jednotliví přednášející v rámci dílčích jednání.

Program     Hlavní zasedání     Panely

Hlavní zasedání s organizačním podílem pracovníků HÚ AV ČR

 • A-8 S05 Kulatý stůl: Etika historické práce (prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.; čtvrtek – 22. 9., 8:00 – 9:40)
 • J-8 H03 I Význam humanitního vzdělávání v dějinách / Význam humanitního vzdělávání v dějinách I (prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., čtvrtek – 22. 9., 8:00 – 9:40)
 • J-9 H03 II Význam humanitního vzdělávání v dějinách / Význam humanitního vzdělávání v dějinách II (prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., čtvrtek – 22. 9., 10:00 – 11:40)

Volné panely s organizačním podílem pracovníků HÚ AV ČR

 • A-1 P04 I Republikanismus jako tradice politického myšlení / Republikanismus jako tradice politického myšlení I (PhDr. Jan Květina, Ph.D.; doc. Zdeněk Beran, Ph.D., úterý – 20. 9., 12:00 – 13:40)
 • A-2 P04 II Republikanismus jako tradice politického myšlení / Republikanismus jako tradice politického myšlení II (PhDr. Jan Květina, Ph.D.; doc. Zdeněk Beran, Ph.D., úterý – 20. 9., 14:00 – 15:40)
 • A-3 P04 III Republikanismus jako tradice politického myšlení / Republikanismus jako tradice politického myšlení III (PhDr. Jan Květina, Ph.D.; doc. Zdeněk Beran, Ph.D., úterý – 20. 9., 16:00 – 17:40)
 • D-1 P03 I Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku / Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku I (doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., úterý – 20. 9., 12:00 – 13:40)
 • D-2 P03 II Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku / Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku II (doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., úterý – 20. 9., 14:00 – 15:40)
 • D-3 P03 III Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku / Dvůr a dvorský ceremoniál ve středověku a raném novověku III (doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., úterý – 20. 9., 16:00 – 17:40)
 • N-1 P08 I Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu / Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu I (doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., úterý – 20. 9., 12:00 – 13:40)
 • N-2 P08 II Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu / Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu II (doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., úterý – 20. 9., 14:00 – 15:40)
 • N-3 P08 III Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu / Labour history v České republice: tradice a perspektivy výzkumu III (doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., úterý – 20. 9., 16:00 – 17:40
 • O-1 P07 I Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu / Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu I (Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil.; doc. Pavel Sládek, Ph.D., úterý – 20. 9., 12:00 – 13:40)
 • O-2 P07 II Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu / Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu II (Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil.; doc. Pavel Sládek, Ph.D., úterý – 20. 9., 14:00 – 15:40) 
 • O-3 P07 III Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu / Dějiny Židů v moderním českém bádání. Témata, koncepce a perspektivy výzkumu III (Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil.; doc. Pavel Sládek, Ph.D., úterý – 20. 9., 16:00 – 17:40)
 • A-4 P05 I Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě / Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě I (Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.; PhDr. Marta Hradilová, Ph.D., středa – 21. 9., 9:00 – 10:40)
 • A-5 P05 II Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě / Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě II (Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.; PhDr. Marta Hradilová, Ph.D., středa – 21. 9., 11:00 – 12:40)
 • A-6 P05 III Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě / Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě III (Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.; PhDr. Marta Hradilová, Ph.D., středa – 21. 9., 14:00 – 15:40)
 • D-4 P06 I Šlechta v předmoderní a moderní době / Šlechta v předmoderní a moderní době I (prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Horčička, PhD., středa – 21. 9., 9:00 – 10:40)
 • D-5 P06 II Šlechta v předmoderní a moderní době / Šlechta v předmoderní a moderní době II (prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Horčička, PhD., středa – 21. 9., 11:00 – 12:40)
 • D-6 P06 III Šlechta v předmoderní a moderní době / Šlechta v předmoderní a moderní době III (prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.; prof. PhDr. Václav Horčička, PhD., středa – 21. 9., 14:00 – 15:40)
 • L-4 P02 I Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím / Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím I (prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.; doc. Mgr. Pavel Raška, PhD., středa – 21. 9., 9:00 – 10:40)
 • L-5 P02 II Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím / Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím II (prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.; doc. Mgr. Pavel Raška, PhD., středa – 21. 9., 11:00 – 12:40)
 • L-6 P02 III Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím / Transfery historického poznání metodami historické geografie, od konceptu k aplikacím III (prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.; doc. Mgr. Pavel Raška, PhD., středa – 21. 9., 14:00 – 15:40)

Všechny události
konference, Pro odborníky
20. 9. 2022 – 22. 9. 2022
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem