1. workshop Wikidata, Wikipedia a jejich nástroje pro práci s databázemi

workshop, Pro veřejnost i odborníky
4. 4. 2023
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

1. workshop Wikidata, Wikipedia a jejich nástroje pro práci s databázemi pořádá Oddělení biobibliografických studií a knihovny Historického ústavu AV ČR, v. v. i., a Wikimedia. Workshop se bude konat 4. dubna 2023 v zasedacím sálu Historického ústavu, Prosecká 809/76, Praha 9.

Pozvánka

V první části workshopu budou představeny projekty Wikipedie a Wikidata a účastníci se seznámí s nástroji pro práci s databázemi (stahování, propojování, kontroly propojení záznamů). Druhá část bude věnována praktickým ukázkám práce s nástroji a databázemi na příkladech databází Historického ústavu.

Na workshop bude volně navazovat ještě druhý workshop 18. dubna 2023.

Přihlášku zasílejte do 31. 3. 2023 buď na emailovou adresu markova@hiu.cas.cz nebo přes přihlašovací formulář.

Jednacím jazykem workshopu je čeština.

Všechny události
workshop, Pro veřejnost i odborníky
4. 4. 2023
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9