Mgr. Petr Sedláček, Ph.D.

postdoktorand Oddělení dějin středověku

Brno
+420 532 290 507

Odborné zaměření

edice středověkého diplomatického materiálu; paleografické analýzy pramenů 16.–18. století, zejména materiálů městské správy a kronik města Boskovice

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2009–2012: bakalářské studium (Bc.), obor: Archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, bakalářská práce: Paleografický rozbor rychtářské knihy města Boskovic 1556–1667 / Palaeographical Analysis of the Boskovice Municipal and village mayor chronicle 1556–1667

2012–2014: magisterské studium (Mgr.), obor: Archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, magisterská práce: Paleografický rozbor kroniky Antonína Johanna Pardubského 1714–1858 / Palaeographical Analysis of Antonin Johann Pardubsky’s Chronicle 1714–1858

2014–2022: doktorské studium, obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, disertační práce: Městské (pozemkové) knihy Boskovic z 18. století

Tuzemské granty a významné projekty

2017–2019: RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václava IV. / RBMV X. Documents and letters  from East Bohemian archives  from the period of Wenceslas IV., poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. reg. č. 17-16153S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Katedra historie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (od 2019)