Mgr. Vojtěch Večeře

doktorand Oddělení dějin středověku

České Budějovice

Odborné zaměření

církevní dějiny vrcholného a pozdního středověku, kázání vrcholného a pozdního středověku, teorie sociální komunikace, vrcholně a pozdně středověká diplomatika, ediční zpracování středověkých kazatelských rukopisů a středověkých listin

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2010–2014: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Litomyšl Alberta ze Šternberka / Litomyšl of Albert of Šternberk

2014–2017: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – České dějiny v evropském kontextu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna / Sermons of Henry of Wildenstein in Litomyšl

2017–dosud: doktorské studium, obor: Latinská medievistika a novolatiská studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Henricus de Wildenstein, Sermones latini in diversis locis predicati