PhDr. Jindřich Dejmek, DSc.

vedoucí vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 286

Odborné zaměření

historie mezinárodních vztahů 20. století, dějiny diplomacie, dějiny studené války, dějiny československé zahraniční politiky, moderní dějiny Evropy a Afriky, evropský kolonialismus a dekolonizace 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1984–1988: vysokoškolské studium (prom. hist. = Mgr.), obor: historie – archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Vývoj politické a správní struktury přemyslovského státu od poloviny XII. do pol. XII. století

1989: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1991–1997: externí vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Katedra českých dějin (nyní Ústav českých dějin), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Diplomat a ministr zahraničních věcí Kamil Krofta. Studie z dějin československé diplomacie 1920–1938 / Diplomat and Minister of foreign Affairs Kamil Krofta. Study of Czechoslovak diplomacy 1920 – 1938.

2004: titul DSc., Akademie věd České republiky, disertační práce: Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie (1918–1938) / Dissapointed Hopes: Diplomatic and political Relations between Czechoslovakia and Great Britain (1918–1938)

Zahraniční stáže a stipendia

9–11/1993: Wojskowy Institut Historyczny, Warszawa, Polsko
9–10/1997: Institut Historii PAN, Warszawa, Polsko 
5–6/1999: British Academy of Science, Londýn, Spojené království

Tuzemské granty a významné projekty

1997–1999: Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920. Dokumenty československé zahraniční politiky, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/97/0261, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

1997–2002: Dokumenty československé zahraniční politiky, poskytovatel: MZV ČR, program: RB, reg. č. RB4/21/97, člen týmu, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

1997–2000: Zahraniční politika meziválečného Československa, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR, program: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR, č. A9015704, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000–2002: Československo při vzniku Malé dohody 1920–1921. Dokumenty československé zahraniční politiky, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/00/1589, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2002–2004: Dokumenty československé zahraniční politiky, poskytovatel: MZV ČR, program: RB, reg. č. RB4/21/02, člen týmu, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2005–2007: Dokumenty československé zahraniční politiky – III, poskytovatel: MZV ČR, program: Moderní společnost – Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů, reg. č. RM01/16/05, člen týmu, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

2011–2012: Biografický slovník československých diplomatů 1918–1992, vývoj organizační struktury MZV Československa a čs. diplomacie v letech 1919–1992, poskytovatel: MZV ČR, reg. č. RM 07/01/11, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Výuka

Diplomatická akademie, s.r.o. (od 2015)
Diplomatická akademie MZV ČR (od 2014)

Významná ocenění

1999: tzv. juniorská cena Učené české společnosti za monografii Historik v čele diplomacie Kamil Krofta
2003: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky
2003: Cena Akademie věd České republiky za grantový projekt Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992)
2019: Cena Akademie věd České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za vědecký výsledek Československo. Dějiny státu / Czechoslovakia. History of the State, člen autorského týmu