Bc. Vjačeslav Glazov

projektový pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha

Odborné zaměření

dějiny maskulinit, stalinismus a post-stalinismus v ČSR a SSSR

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2018–2021: dvouoborové bakalářské studium (Bc.), obory: Historie + Anglistika-amerikanistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Čechohrad. Vhled do proměn sovětské politiky a společnosti v éře stalinismu a poststalinismu

2021–dosud: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Maskulinita v politické kultuře KSČ, 1921–1953

Zahraniční stáže a stipendia

2023: studijní pobyt Erasmus+, University of St Andrews

Projekty excelence v základním výzkumu

2023–2024: člen týmu v projektu Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích středovýchodní Evropy, grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, Grantová agentura České republiky 

Tuzemské granty a významné projekty

2019–2022: rešeršní práce na projektu Digitalizace sbírky pamětí všedního dne, HÚ AV, člen týmu

2020–⁠2023: vytváření základních anotací k dokumentům na základě studia ruskojazyčných spisů v rámci projektu Čechoslováci v gulagu, ÚSTR, člen týmu