Mgr. Theo Finsterschott

projektový pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha

Odborné zaměření

dějiny nenormativní sexuality

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2014–2018: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Život a každodennost pražského měšťana Karla Kysweina (+1621)

2018–2022: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Sadismus a masochismus v medikalizaci a kultuře v poslední třetině dlouhého 19. století v českém a evropském kontextu

2022–dosud: doktorské studium (Phd.), obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Perverze v medikalizaci a literatuře v poslední třetině dlouhého 19. století v českém a evropském kontextu

Projekty excelence v základním výzkumu

2023–2024: člen týmu v projektu Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích středovýchodní Evropy, grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, Grantová agentura České republiky 

Tuzemské granty a významné projekty

2022–2023: zapisovatel dat do databáze lokalit v projektu Správa území v prostoru a čase, program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Technologická agentura ČR