doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

vědecká pracovnice Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 323

Odborné zaměření

dějiny vědění, genderu, sexuality, expertizy a zdraví, zejména ve střední a východní Evropě z komparativní a transnacionální perspektivy 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1998–2001: magisterské studium (Mgr.), obor: Sociologie, Masarykova univerzita, diplomová práce: Znásilnění. Feministické koncepce násilí na ženách

2001–2007: doktorské studium (Ph.D.), obor: Sociologie, Masarykova univerzita, disertační práce: Analýza feministického antipornografického diskursu

2012–2013: postdoktorandka v Institute for Research on Women and Gender, Columbia University, USA

2016–2018: mezinárodní postdoktorandka na Fakultät I, Geistes- und Bildungswissenschaften, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, Technische Universität Berlin, Německo

2018: habilitační řízení, obor: Sociologie, Masarykova univerzita, habilitační práce: Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1948-1989

Zahraniční stáže a stipendia

Říjen 2003–Říjen 2004: Fulbright visiting scholar v Transregional Center for Democracy Studies, New School for Social Research, New York, USA

Únor–Červen 2010: visiting scholar v Center for the Study of Gender and Sexuality, New York University, USA

Říjen 2015–Červenec 2016: výzkumná pracovnice na Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller Universität, Německo

Duben–Červen 2021: vedoucí výzkumná pracovnice v Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, Universiteit Utrecht, Nizozemí

od února 2021: hostující výzkumnice na Ústavu dějin a dějin umění, Universiteit Utrecht, Nizozemí

Mezinárodní granty a projekty

2003–2004: Pornography: sociological aspects of representations of sexuality and violence against women, Fulbrightova komise

2012–2014: Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989), Marie Skłodowska Curie, International Outgoing Fellowship, European Commission, Seventh Framework Programme (FP7)

2016–2018: hlavní řešitelka projektu Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě, projekty JUNIOR STAR, Grantová agentura České republiky

2016–2018: Marie Skłodowska Curie, COFUND Fellowship, European Commission and Technische Universität Berlin

Projekty excelence v základním výzkumu

2021–2026: hlavní řešitelka projektu Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích středovýchodní Evropy, grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, Grantová agentura České republiky 

Tuzemské granty a významné projekty

2005–2006: hlavní řešitelka projektu Reprezentace sexuality: reprodukce genderových nerovností a jejich subverze, Národní program výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

2008–2009: hlavní řešitelka postdoktorandského projektu Gender, sexualita a performativita v diskursech o pornografii jako sociální reprezentaci sexu, Grantová agentura České republiky

Výuka

Sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2005-2022)

Členství v redakčních radách

členka redakční rady časopisu Sociální studia (od 2011)
členka redakční rady časopisu European Journal for the History of Medicine and Health (od 2020)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

hodnotitelka, Grantová agentura Univerzity Karlovy (2013–2014)
členka hodnotícího panelu, Grantová agentura Masarykovy univerzity (2015–2022)
odborné hodnocení, Akademie věd České republiky (historie, sociologie, filosofie) (od 2015)
hodnotitelka v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (od 2017)
členka oborové rady pro doktorské stadium, Sociologie, Fakulta sociálních věd, Masarykova univerzita (od 2018)
odborné hodnocení výsledků výzkumu v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (od 2018)
odborná hodnotitelka projektů Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowships, European Commission (od 2020)
členka Vědecké rady European Association for the History of Medicine and Health (od 2023)

Významná ocenění

2019: čestné uznání Adele E. Clarke Book Award, více zde
2019: Barbara Heldt Prize za nejlepší knihu v kategorii slovanská/východoevropská/euroasijská ženská a genderová studia, udělovaná American Association for Women in Slavic Studies, více zde
2022: Barbara Heldt Prize za nejlepší článek v kategorii slovanská/východoevropská/euroasijská ženská a genderová studia, udělovaná American Association for Women in Slavic Studies, více zde