doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

vědecká pracovnice 

Praha

Odborné zaměření

dějiny vědění, genderu, sexuality, expertizy a zdraví, zejména ve střední a východní Evropě z komparativní a transnacionální perspektivy 

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1998–2001: magisterské studium (Mgr.), obor: Sociologie, Masarykova univerzita, diplomová práce: Znásilnění. Feministické koncepce násilí na ženách

2001–2007: doktorské studium (Ph.D.), obor: Sociologie, Masarykova univerzita, disertační práce: Analýza feministického antipornografického diskursu

2012–2013: postdoktorandka v Institute for Research on Women and Gender, Columbia University, USA

2016–2018: mezinárodní postdoktorandka na Fakultät I, Geistes- und Bildungswissenschaften, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, Technische Universität Berlin, Německo

2018: habilitační řízení, obor: Sociologie, Masarykova univerzita, habilitační práce: Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1948-1989

Zahraniční stáže a stipendia

Říjen 2003–Říjen 2004: Fulbright visiting scholar v Transregional Center for Democracy Studies, New School for Social Research, New York, USA

Únor–Červen 2010: visiting scholar v Center for the Study of Gender and Sexuality, New York University, USA

Říjen 2015–Červenec 2016: výzkumná pracovnice na Imre Kertész Kolleg, Friedrich Schiller Universität, Německo

Duben–Červen 2021: vedoucí výzkumná pracovnice v Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, Universiteit Utrecht, Nizozemí

od února 2021: hostující výzkumnice na Ústavu dějin a dějin umění, Universiteit Utrecht, Nizozemí

Mezinárodní granty a projekty

2003–2004: Pornography: sociological aspects of representations of sexuality and violence against women, Fulbrightova komise

2012–2014: Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989), Marie Skłodowska Curie, International Outgoing Fellowship, European Commission, Seventh Framework Programme (FP7)

2016–2018: hlavní řešitelka projektu Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě, projekty JUNIOR STAR, Grantová agentura České republiky

2016–2018: Marie Skłodowska Curie, COFUND Fellowship, European Commission and Technische Universität Berlin

2021–2026: hlavní řešitelka projektu Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích středovýchodní Evropy, grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, Grantová agentura České republiky 

Tuzemské granty a významné projekty

2005–2006: hlavní řešitelka projektu Reprezentace sexuality: reprodukce genderových nerovností a jejich subverze, Národní program výzkumu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

2008–2009: hlavní řešitelka postdoktorandského projektu Gender, sexualita a performativita v diskursech o pornografii jako sociální reprezentaci sexu, Grantová agentura České republiky

Výuka

Sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2005-2022)

Členství v redakčních radách

členka redakční rady časopisu Sociální studia (od 2011)
členka redakční rady časopisu European Journal for the History of Medicine and Health (od 2020)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

hodnotitelka, Grantová agentura Univerzity Karlovy (2013–2014)
členka hodnotícího panelu, Grantová agentura Masarykovy univerzity (2015–2022)
odborné hodnocení, Akademie věd České republiky (historie, sociologie, filosofie) (od 2015)
hodnotitelka v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (od 2017)
členka oborové rady pro doktorské stadium, Sociologie, Fakulta sociálních věd, Masarykova univerzita (od 2018)
odborné hodnocení výsledků výzkumu v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (od 2018)
odborná hodnotitelka projektů Marie Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowships, European Commission (od 2020)

Významná ocenění

2019: čestné uznání Adele E. Clarke Book Award, více zde
2019: Barbara Heldt Prize za nejlepší knihu v kategorii slovanská/východoevropská/euroasijská ženská a genderová studia, udělovaná American Association for Women in Slavic Studies, více zde
2022: Barbara Heldt Prize za nejlepší článek v kategorii slovanská/východoevropská/euroasijská ženská a genderová studia, udělovaná American Association for Women in Slavic Studies, více zde