Raný novověk online. Jak a proč učit o 16.–18. století?

15. října 2021 se uskuteční metodologicko-didaktický workshop pro učitele, historiky a didaktiky, který pořádá Historický ústav AV ČR v rámci Strategie AV21: VP Odolná společnost pro 21. století.

V čem může být historik užitečný učiteli? V čem didaktik historikovi? A v čem učitel didaktikovi? To jsou jen některé z celé řady otázek, na něž bychom během workshopu rádi přinesli možné odpovědi. Náš seminář bude zaměřen na výuku dějin 16. až 18. století. Domníváme se totiž, že ačkoliv dějiny 20. století byly ve výuce dlouho podceňovány, představují dnes ukázkový příklad atraktivní vzdělávací oblasti, u níž mají učitelé i žáci – i díky široké škále metod a dostupných materiálů – poměrně jasnou představu o smysluplnosti jejich studia. Seminář bude koncipován jako otevřené setkání učitelů, historiků a didaktiků, kteří budou mít během jednodenního workshopu chuť nastartovat nový projekt. Ten bude svým zaměřením cílit právě na rozvoj spolupráce mezi pedagogickou a vědeckou veřejností a zároveň i na vytváření nových dějepisných učebních materiálů a online platforem zaměřených na tematiku dějin od začátku 16. do konce 18. století.

Ke stažení

Historické období

Raný novověk
16.–18. století

Určeno pro

Pro pedagogy

Formát učebního materiálu

Workshop