„Nekřesej do kaše, křesej do troudu...“ 200 let od narození Karla Havlíčka (1821–1856)

31. října 2021 si připomeneme 200. výročí narození Karla Havlíčka (Borovského) a zároveň 29. července letošního roku uplynulo 165 let od jeho smrti. Pojďme tak věnovat celý měsíc říjen tomuto významnému českému novináři, spisovateli i politikovi.

Po celý měsíc říjen bude každý den na sociálních sítích a webu Historického ústavu AV ČR zveřejňována připomínka významného spisovatele a zakladatele moderní české žurnalistiky Karla Havlíčka. Cílem seriálu je připomenout nejen Havlíčkův život a dílo, ale zejména poukázat na stálou aktuálnost jeho myšlenek.

1. října 2021 bude mít v 17:00 hod. na YouTube kanálu Historického ústavu premiéru přednáška Proč se vracet ke Karlu Havlíčkovi

2.–31. října 2021 můžete strávit každý den s jedním citátem z díla Karla Havlíčka a následným krátkým komentářem v rámci seriálu Nekřesej do kaše, křesej do troudu...

Seriál i přednášku připravila doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Akce je určena pro širokou veřejnost i jako podpora pro učitele dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Jednotlivé citáty jsou připraveny ke stažení ve standardním tiskovém formátu.

Ke stažení

Historické období

Moderní dějiny
Realismus

Určeno pro

Všechny školy

Formát učebního materiálu

Video | Různé materiály (texty, obrazové přílohy)