250 let od narození Josefa Jungmanna

16. července 2023 si připomeneme 250. výročí narození Josefa Jungmanna (1773–1847), který se stal symbolem celé jedné generace procesu tradičně zvaného národní obrození či v současnosti více užívaného pojmu emancipace národa, tzv. jungmannovské generace. Stal se v tomto smyslu bezesporu veřejným místem české paměti, uctívaným i respektovaným, ale také předmětem opakujících se diskusí o svém odkazu budoucnosti, o národní identitě.

Ve dnech 14.–16. 7. 2023 bude každý den zveřejněn na sociálních sítích Historického ústavu AV ČR a jeho webu jeden poster s připomenutím významu této mimořádné osobnosti českých národních dějin. Všechny postery budou trvale k dispozici v sekci „pro učitele dějepisu“. Zde budou umisťovány také odkazy na videa a další materiály, které se k letošnímu výročí narození Josefa Jungmanna budou vztahovat.

Seriál připravila doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Ke stažení

Historické období

Moderní dějiny

Určeno pro

Všechny školy

Formát učebního materiálu

Různé materiály (texty, obrazové přílohy)