Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách

Autor: Radomír Vlček et al.
Rok vydání: 2021
Nakladatel: Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. / Historický ústav / Slovanský ústav
ISBN: 978-80-908367-0-9; 978-80-7286-386-0; 978-80-86420-86-8

Kolektivní monografie předních odborníků na kulturu a kulturní dějiny pojednává ve 24 kapitolách o projevech nesvobody, despocie a totalitarismu ve sféře kultury a kulturních dějin, která je chápána jako prostředí, jež stojí vedle politických, hospodářských a sociálních dějin, ale úzce s nimi souvisí. Jednotlivé kapitoly se soustředí kromě samotné kultury na vědu, techniku a umění, neponechávají však stranou politické, ideologické a filozofické souvislosti. Zaměřují se na 20. století, upozorňují však na kořeny nesvobody v dřívějších dobách a v různých geopolitických prostředích. Vyzdvihují přitom schopnost jednotlivců – významných osobností kultury, vědy a techniky - bránit projevům nesvobody v jejich zárodcích. Autorsky, stejně jako tematickým i metodologickým záběrem má mezinárodní charakter.